Airlines
Passengers with reduced mobility
Lost & Found
CIP Services
Duty Free
Contact
ICF Portal

 

ICF Airports, bir Anadolu Hastanesi alt kuruluşu olan MMS Clinics işbirliği ile 24 saat acil ve genel sağlık hizmetleri sunmaktadır. Klinik çoğu tıbbi durumu karşılayacak şekilde donatılmıştır ve her türlü acil durumla başa çıkabilecek kapasiteye sahiptir. Acil durumlar için defibrilatörler de mevcuttur.
Bir ambulans acil durum ekipmanları ile birlikte her zaman hazır beklemektedir. Tıbbi ekip özellikle acil durumlar için eğitim almış uzman doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri ve ambulans sürücülerinden oluşmaktadır.
Gerektiğinde tıbbi ekip şehirdeki diğer yerli ve yabancı sağlık hizmeti kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışabilmektedir.


Haritadan tıbbi hizmetleri ve defibrilatörleri bulunuz