Airlines
Passengers with reduced mobility
Lost & Found
CIP Services
Duty Free
Contact
ICF Portal

 

 

ICF Airport Anlayışı

Bugün ve yarın Türkiye’nin en iyisi

ICF Airports, kendisini müşterilerine birinci sınıf olanaklar sağlayarak uluslararası standartlarda bir havalimanı deneyimi yaşatmaya adamıştır.  Yolcu emniyet ve güvenliği, özel hizmet kalitesi, yüksek teknoloji yatırımları ve eğitimli ve deneyimli personel ve çeşitli iş ortakları ile dostane ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilere verdiği önem şirketin ön plana çıkmasına yardımcı olmuştur.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ  POLİTİKASI

Lider havalimanı terminal işletmecisi olma vizyonumuz ile dürüstlük, bütünlük, güvenilirlik, sorumluluk bilinci, şeffaflık, bağlılık, adil olma, kalite ve müşteri odaklılık değerlerimiz kapsamında şirket politikamız oluşturulmuştur.

 v  Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek için gerekli insan ve finansal kaynakları temin etmek, çalışanlara emniyetli ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, çalışanların bilgi ve becerilerine uygun görev ve sorumluluklar vermek; özgür, bağımsız raporlama yapabilmelerini sağlamak suretiyle etkin risk yönetimi yapmak, adil ve olumlu emniyet kültürünü geliştirmek;

v  Paydaşlarımızın ve müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, erişilebilirlik, objektiflik, şeffaflık, cevap verilebilirlik ve gizlilik ilkeleri kapsamında karşılamak;

v  Yüksek çevre bilinci ile, doğal kaynakları etkin kullanmak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan ve çevreye etki eden tüm zararları minimize etmek ve bu amaçla sosyal paydaşlarla işbirliği içinde olmak;

v  Doğrudan sorumlu olduğumuz sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iş ortaklarımızın sera gazı azaltım çalışmalarına destek vermek. İklim değişikliği ile mücadele için tüm süreçlerde yenilikçi çözümler geliştirmek. Karbon Akreditasyonu şartlarını karşılamak;

v  Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve bölge kuruluşları ile ulusal ve uluslararası yasal şartları, iç düzenlemeleri ve ahlaki tüm değerleri kurumsal bilinç içinde yerine getirmek;

v  Veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini, sürekliliğini ve bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak, bilgi gizliliğini korumak, mevzuatlardan, sözleşmeden, iç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklardan doğan yükümlülükleri karşılamak;

v  Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri şartları ile Uygunluk, Eminiyet, Güvenlik, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarının sürekli karşılanmasında ve bu sistemlerin işletmedeki etkinliklerinin geliştirilmesinde güçlü iç iletişim ve eğitim ile tüm çalışanların farkındalığını artırmak ve çalışanların katılımını sağlamak;

v  Yeni teknolojilere uyum. Yeni iş modelleri yaratarak iş ortakları ve tedarikçilerle karşılıklı fayda prensibi ile sürdürülebilir büyümeyi sağlamak;

v  Tüm süreçlerde performansı izleyerek sürekli iyileşmeyi sağlamak;

v  Tüm yönetim sistemlerine ait tehdit ve fırsatları göz önüne alarak etkin risk yönetimi yapmak;

v  Sistematik ve kurumsal faaliyetlerin çıktısı olarak etkinlik ve verimlilik elde etmek;

 

Entegre Politikamızdır.