Airlines
Passengers with reduced mobility
Lost & Found
CIP Services
Duty Free
Contact
ICF Portal

 

Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA)

İklim Değişimi

ozon1929 sanayi devriminden sonra hızlanan sanayileşme süreci beraberinde önemli sorunları da getirmiştir. Özellikle ozon tabakasına zarar veren gazların artması dolayısıyla iklim değişikliği bu sorunların başında gelmektedir. Söz konusu gazların; karbon dioksit, metan, nitröz oksit, kükürt heksaflorür, HFC'ler ve PFC'ler salınımlarının azaltılması için 2005 yılında Dünya ülkelerinin bir çoğunun imzaladığı KYOTO protokolü yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Şubat 2009 yılında Kopenhag’da yapılan toplantıda çekinceli olarak protokolü imzalamıştır.
Dünyadaki toplam CO2 salınımında ulaştırma sektörünün payı yaklaşık %14 oranındadır. Bu oaranın 5% havaalanı faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Sektörler kendi alanlarındaki iklim değişimlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmalar yapmaktadır. ACI (Avrupa Havaalanları Birliği) “Airport Carbon Accreditation” projesi başlatmış, tüm sektör kuruluşlarını CO2 salınımının azaltılması için çalışmalara davet etmektedir.
“Airport Carbon Accreditation”; havaalanlarında ortaya çıkan CO2 salınımının azaltılması için sürdürülebilir yönetim planının uygulanmasını kapsar. ICF Airports olarak söz konusu projenin gerekliliklerini karşılamak, sürdürlebilir olarak yürütmek üzere karar alınmıştır.
ICF Airports Karbon Stratejik Amacı
Genel çevre amaçlarımız içinde ekolojik, finansal ve sosyal sorumluluk kapsamında spesifik karbon için stratejik amaçlar belirlenmiştir.
• Karbon salımını azaltabilecek en uygun enerji üretmek.
• Faaliyetlerinden dolayı ilave karbon salımına neden olmamak.
• Mevcut karbon oranını sabit bir değere oranla her yıl düşürmek.
• İş ortakları ile etkin işbirliği yürütmek.
temel amaçlarımızdır.
ICF Airports Karbon Akreditasyonu
Kuruluşumuz 2009 yılı Agustos ayında başlatılan çalışmalarının ilk basamağını tamamlayarak 06 Agustos 2010 tarihinde ACI tarafından akredite olmuştur.
ICF Airports Karbon Akreditasyonu
 

Havalimanı Karbon Akreditasyonu çalışmalarına Ağustos 2009’da başlanmış, 2010 yılında ACI tarafından “Mapping” 1. seviye olarak akredite edilmiştir. Çalışmalar 2010 yılında da sürdürülerek carbon emisyon oranında düşüş sağlanarak şirketimiz 2011 yılı Nisan ayında “Reduction” 2. seviye olarak akredite edilmiştir.
Havalimanı Karbon Accreditasyonu çalışmaları Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın bir parçasıdır. Çalışmalara en yüksek ACI Europe Havaalanı Karbon Akreditasyon şartları sağlanana kadar devam edilecektir.
İlk karbon emisyon hesabı 2010 yılında 2009 yılı verilerine göre yapılarak “Carbon Footprint Report 2009” yayınlanmıştır.
2011 yılında da 2010 yılı verilerine göre karbon emisyonu hazırlanarak "Carbon Footprint Report 2010" yayınlanmıştır. 2011 yılında ayrıca "Carbon Management Plan" hazırlanmış 3 yıl geçerli olmak üzere yayınlanmıştır.
2010 yılı raporuna göre emisyonların %88’ini ICF Airports faaliyetleri sebebiyle tüketilen enerji,%10’unu jeneratörlerde kullanılan sıvı yakıtlar, %2’sini ise arıtma tesisi faaliyetleri oluşturmuştur. Her iki yıla ait raporda kabon emisyonu ile ilgili detaylı bilgiler mevcuttur.
Kuruluşumuz 2010 yılı CO2 emisyonun yolcu başı oransal değerlerinde düşüş gerçekleştirerek küresel ısınmaya önemli katkı sağlamıştır. Bu çalışmalar aynı kararlılıkla sürdürülmektedir.