Airlines
Passengers with reduced mobility
Lost & Found
CIP Services
Duty Free
Contact
ICF Portal

 

ICF Airports Çevresel Farkındalığı hem önemli bir etik değer hem de yolcu ve turistlerin tercihlerinde gittikçe artan öneme sahip bir faktör olarak görmektedir.  ICF Airports’un bu alandaki çabaları 3. Seviye Karbon Akreditasyonu (Optimizasyon Seviyesi), ISO 14001 Standardı (Çevresel Yönetim Sistemi) ve ulusal Yeşil Havalimanı Sertifikası gibi çeşitli belgelerden anlaşılmaktadır. ICF Airports havalimanında yüksek enerji tasarrufu sağlayan Trijenerasyon Elektrik Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi ve ayrıca Atık Ayırma Tesisi bulunmaktadır ve tesislerin tamamı en üst kalite seviyesinde çalışmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Trijenerasyon elektrik santrali

ICF Airports dünyada kendi gelişmiş teknolojili Trijenerasyon Gaz Santralini inşa edip işleten az sayıda havalimanından bir tanesidir. Trijenerasyon, ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılmak amacıyla aynı anda buhar ve soğutulmuş su üretmek için gaz türbinlerince üretilen ısının kullanılması böylelikle tesis verimliliğini %83'e kadar arttırılması anlamına gelmektedir (geleneksel enerji santralleri: %40 verimlilik).


Daha Fazla Bilgi

Atık su arıtma tesisimiz – su kalitesi

ICF Airports boşaltılan atık suyun toprak ve denizi kirletmesini önlemek için bir tesis içi atık su arıtma tesisi işletmektedir.


Daha Fazla Bilgi

Geri dönüşüm

ICF Airports, atık maddelerin etkili bir şekilde yönetimi için 2011’in başlangıcından itibaren kendi Atık Ayırma Tesisi’ni işletmektedir. 2009 yılında 1,000 ton atık tesis dışında geri dönüştürülmüştür. 2010 yılında tesis dışındaki geri dönüşüm %66 oranında artmış ve 1,661 tona ulaşmıştır. Bu rakam 2010 yılındaki atıkların %21’i oranındadır. Modern tesis ve işlemlere göre gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde toplam atık geri dönüşüm oranının önümüzdeki 5 yıl içerisinde %70’e ulaşması hedeflenmektedir.